Головащук А. - Бібліографічні посібники з економіки – важливий складник інформаційного забезпечення користувачів (2019)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2019, Вип. 51)Ukrainian English

Головащук А.

Бібліографічні посібники з економіки – важливий складник інформаційного забезпечення користувачів

Рубрика: Розділ II. Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу

Анотація: Досліджуються бібліографічні посібники з економіки, які зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Висвітлюється їх роль у забезпеченні інформаційного пошуку джерел науково-економічної інформації.

Ключові слова: бібліографічні посібники, інформація, економіка, підприємництво, банківська справа.Цитованість авторів публікації:
 • Головащук А. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ)

Бібліографічний опис для цитування:
Головащук А. Бібліографічні посібники з економіки – важливий складник інформаційного забезпечення користувачів / А. Головащук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 51. - С. 225-232. doi: https://doi.org/10.15407/np.51.225


Бібліографія:

 1. Бойко В. Бібліографічний покажчик до журналу «Господарство України» («Хозяйство Украины») за 5 років (листопад 1924 р. – жовтень 1929 р.). Харків, 1929. 48 с.
 2. «Вісник Національного банку України» : бібліогр. покажч. змісту, 1994–2016 / авт.-уклад. Д. І. Крохмалюк. Київ, 2017. 479 с.
 3. Головащук А. Бібліографічне відображення банківської справи в Україні. Вісник Книжкової палати. 2018. № 2. С. 25–27.
 4. Дацькова Н. С. Особливості запитів бібліографічної інформації з економіки в НБУВ. Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. К., 2003. Вип. 11. С. 184–189.
 5. Дуднік О. Бібліографічний покажчик літератури з питань світової економічної кризи початку ХХІ ст. Бібліотечний вісник. 2016. № 5. С. 47–48.
 6. Кулицький С. Актуальний бібліографічний покажчик. Вісник Книжкової палати. 2016. № 10. С. 14–15.
 7. Кулицький С. Проблема отримання об’єктивних знань про економічні процеси в Україні з джерел ділової періодики. Наук. праці Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського. К., 2009. Вип. 25. С. 197–207.
 8. Підприємництво та комерційна діяльність в Україні : бібліогр. покаж. (1992–2005) / уклад. Л. Ф. Бондаренко, Т. В. Гальченко. Харків, 2006. 168 с.
 9. Підприємництво та комерційна діяльність в Україні. З історії розвитку : бібліогр. покаж. (1917–1930) / уклад. Л. Ф. Бондаренко. Харків, 2007. Ч. 2. 159 с.
 10. Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008–2012) / уклад. Т. В. Добко, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна. Київ, 2015. 552 с.
 11. Систематизований покажчик статей з економічних наук, опублікованих у «Віснику Львівського інституту внутрішніх справ» та у Наукових вісниках Львівського юридичного інституту МВС України і Львівського державного університету внутрішніх справ за 1995–2006 рр. / уклад. В. К. Грищук, Б. О. Кирись, О. Ф. Пасєка. Львів, 2007. 31 с.