Лиханова І. - Бібліографічний покажчик "Книга в Україні 1861–1917": матеріали до репертуару української книги (Джерелознавчий аспект) (2016)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2016, Вип. 44)Ukrainian English

Лиханова І.

Бібліографічний покажчик "Книга в Україні 1861–1917": матеріали до репертуару української книги (Джерелознавчий аспект)

Рубрика: Розділ IV. Бібліографічний покажчик в системі науково-інформаційного обслуговування користувачів

Анотація: За матеріалами картотеки відомого книгознавця С. Й. Петрова (1917–1974) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського видає покажчик «Книга в Україні, 1861–1917: матеріали до репертуару української книги». У статті представлено бібліографічний огляд друкованих та електронних джерел, за якими здійснюється науково-бібліографічна редакція та доповнення картотеки виданнями, що вийшли друком українською та російською мовами протягом 1861–1917 рр. в сучасних кордонах України.

Ключові слова: Національна бібліотека Україні імені В. І. Вернадського, національна бібліографія України, ретроспективна національна бібліографія, український бібліографічний репертуар, українське книгознавство.Цитованість авторів публікації:
  • Лиханова І. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ)

Бібліографічний опис для цитування:
Лиханова І. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні 1861–1917": матеріали до репертуару української книги (Джерелознавчий аспект) / І. Лиханова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 44. - С. 514-528. - Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2016_44_42


Бібліографія:

  1. Главатских Г. А. Справочники придумал я… / Г. А. Главатских // Петр Андреевич Зайончковский: сб. ст. и воспоминаний к столетию историка. – Москва, 2008. – С. 813–821.
  2. Зайончковский П. А. Предисловие / П. А. Зайончковский // Справочники по истории дореволюционной России : библиография. – Москва : Книга, 1971. – С. 3–11.
  3. Зайончковский П. А. Предисловие / П. А. Зайончковский // Справочники по истории дореволюционной России : библиография. – Москва : Книга, 1978. – С. 3–6.
  4. Ільницька Л. Бібліографія західноукраїнської та української еміграційної книги міжвоєнного періоду (1914-1939) : засади створення / Л. Ільницька // Зап. Львів. нац. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – 2005. – № 13. – С. 39–51.
  5. Лиханова І. Джерельна база ретроспективного покажчика «Книга в Україні. 1861–1917 : матеріали до репертуару української книги» / Ірина Лиханова // Бібл. вісн. – 2011. – № 3. – С. 19–26.
  6. Максименко Ф. П. Бібліографія української бібліографії / Ф. П. Максименко // На шляху до створення репертуару української книжки : Протокол наради, присвяченої складанню «Бібліографії української книги 1798–1914 рр.», яка відбулася в бібліотеці АН УРСР 1–22 грудня 1945 р. / відп. ред. Я. Р. Дашкевич ; приміт. Л. І. Ільницька. – Львів, 1991. – С. 9–28.
  7. Омельчук В. Національна бібліографія України – пріоритетний напрям наукової діяльності Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського / В. Омельчук, Д. Устиновський // Бібл. вісн. – 2011. – № 2. – С. 3–7.