ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Попик Володимир Іванович

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор

директор Інституту біографічних досліджень НБУВ

e-mail: popyk@nbuv.gov.ua


ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Горовий Валерій Микитович 

доктор історичних наук, професор

заступник гендиректора НБУВ


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Половинчак Юлія Миколаївна

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

керівник Національної юридичної бібліотеки НБУВ


ЧЛЕНИ НАУКОВОЇ РАДИ

Мотульський Роман Степанович

доктор педагогічних наук, професор

директор Національної бібліотеки Білорусі (Республіка Білорусь)

Тахіров Керим

доктор філософських наук

директор Національної бібліотеки Азербайджану (Азербайджанська Республіка)


ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Боряк Геннадій  Володимирович

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук

заступник директора Інституту історії України НАН України

завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів

e-mail: hboriak@gmail.com

Гранчак Тетяна Юріївна

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ

e-mail: granchakt@ukr.net

Добко Тетяна Василівна

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник

завідувач відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ

Дубровіна Любов Андріївна

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор

в. о. директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

e-mail: ir@nbuv.gov.ua

Ковальчук Галина Іванівна

доктор історичних наук

директор Інституту книгознавства НБУВ

Кулешов Сергій Георгійович

доктор історичних наук, професор

завідувач відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та діловодства

Лобузіна Катерина Вілентіївна

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник

директор Інституту інформаційних технологій НБУВ

e-mail: loboozina@nbuv.gov.ua

Манолаке Костянтин Михайлович

доктор політології

генеральний директор Центральної наукової бібліотеки «Андрій Лупан» Академії наук Молдови (Республіка Молдова)

Нарбутас Сигідас 

доктор гуманітарних наук

директор Бібліотеки Академії наук Литви імені Врублевських (Литовська Республіка)

Омельчук Володимир Юхимович

доктор історичних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу національної бібліографії НБУВ

Онищенко Олексій Семенович

академік НАН України, доктор філософських наук, професор

головний науковий співробітник Інституту архівознавства НБУВ,

радник Президії НАН України

Папакін Георгій Володимирович

доктор історичних наук, професор

директор Інституту археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

е-mail: hpapakin@gmail.com

Петров Вячеслав Васильович

академік НАН України, доктор технічних наук

директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

Стрішенець Надія Володимирівна

доктор історичних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник Інституту бібліотекознавства НБУВ

Шип Надія Андріївна

доктор історичних наук

професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: nadia.shyp@gmail.com

Широков Володимир Анатолійович

академік НАН України, доктор технічних наук

директор Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України