ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Добко Тетяна Василівна 

e-mail:
 dobko@bigmir.net

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Горовий Валерій Микитович

e-mail:
scrc@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Симоненко Тетяна Василівна

e-mail:
tasimka.ua@gmail.com

кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий співробітник відділу бібліометрії та наукометрії Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України ім. В. І Вернадського, Україна

ЧЛЕНИ НАУКОВОЇ РАДИ

 

 

Дубровіна Любов Андріївна

e-mail:
dubrovina@nbuv.gov.ua

 

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Папакін Георгій Володимирович

е-mail:
 hpapakin@gmail.com

доктор історичних наук, професор, директор Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Україна

Боряк Геннадій  Володимирович

e-mail:
 hboriak@gmail.com

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
заступник директора Інституту історії України НАН України, Україна

Шип Надія Андріївна

e-mail:
n.shyp@knute.edu.ua

доктор історичних наук, професор, професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету, Україна

Антонюк Тетяна Дмитрівна

e-mail:
antoniuk@nbuv.gov.ua

 

доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ, Україна

Палієнко Марина Геннадіївна

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Україна

Кіраль Сидір Степанович

e-mail:
lingvo_dek@ukr.net

доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу  національної бібліографії, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна

Мищак Іван Миколайович

e-mail:
myshchak@ukr.net
 

доктор історичних наук, професор, завідувач науково-організаційного відділу Інституту законодавства Верховної Ради України, Україна

Мотульський Роман Степанович

e-mail:
motulski@nlb.by

доктор педагогічних наук, професор, директор Національної бібліотеки Білорусі, Республіка Білорусь

Кері Брюс

старший віце-президент Інформаційної служби EBSCO (Німеччина)

Тахіров Керім

e-mail:
ktahirov@anl.az

доктор філософських наук, професор, директор Національної бібліотеки Азербайджану, Азербайджанська республіка

Леокадія Каірелене

вчений секретар Бібліотеки імені Врублевських Литовської Академії наук, Литва

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 

Половинчак Юлія Миколаївна

e-mail:
nub@nbuv.gov.ua

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, керівник Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Литвинова Лариса Анатоліївна

 

кандидат наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник відділу з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Онищенко Олексій Семенович

е-mail: 
onyshenko@nas.gov.ua

 

академік НАН України, доктор філософських наук, головний науковий співробітник Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Лобузіна Катерина Вілентіївна

e-mail:
loboozina@nbuv.gov.ua

 

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, директор Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна 

Попик Володимир Іванович 

e-mail:
popyk@nbuv.gov.ua

 

 

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Іванова Наталія Георгіївна

e-mail:
np.nbuviap@gmail.com

кандидат історичних наук, завідувач аналітично-прогностичного відділу Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Буряк Лариса Іванівна

e-mail:
biografia@i.ua

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Закіров Марат Борисович

e-mail:
marat65@ukr.net

 

доктор політичних наук, доцент, завідувач відділу політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Збанацька Оксана Миколаївна

e-mail:
zbanatskao@i.ua

доктор наук з соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

Тур Оксана Миколаївна

e-mail:
oktur@ukr.net

доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Україна

Струнгар Валерія Валеріївна

e-mail:
strungarv@gmail.com 

кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу обслуговування інформаційними ресурсами Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Гарагуля Сергій Сергійович

e-mail:
garagulia@nbuv.gov.ua

кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу наукового формування національних реферативних ресурсів Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Ржеуський Антоній Валентинович

e-mail:
antonii.v.rzheuskyi@lpnu.ua

кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська Політехніка», Україна

Ляшко Світлана Миколаївна

e-mail:
lyashko.svetlana@gmail.com

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інститут біографічних досліджень Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна

Яременко Лідія Миколаївна

e-mail:
yaremenko@nbuv.gov.ua

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Бабік Віслав

e-mail:
w.babik@uj.edu.pl

почесний доктор гуманітарних наук, професор, завідувач відділу Інституту наукової інформації і бібліотекознавства Ягелонського університету, Польща

Шаріпова Людмила Вікторівна 

e-mail:
liudmyla.sharipova@nottingham.ac.uk

доктор філософії (Кембриджський університет), асистований професор, Департамент історії, Школа гуманітарних наук, Ноттінгемський університет, Велика Британія

Заваліна Оксана Леонідівна

e-mail:
Oksana.Zavalina@unt.edu

кандидат наук (бібліотекознавство), асоційований професор Відділу Інформаційних наук коледжа інформатики Університету Північного Техасу, США

Мацевіцюте Олена 

e-mail:
elena.maceviciute@hb.se

кандидат наук (інформаційні науки), викладач Шведської школи бібліотечних та інформаційних наук Університету Бурос, Швеція