ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Половинчак Юлія Миколаївна

e-mail:

nub@nbuv.gov.ua 

 

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, керівник Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Закірова Світлана Геннадіївна

e-mail:

zakirova@nbuv.gov.ua

 

кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу обслуговування інформаційними ресурсами Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

 

Дубас Тетяна Петрівна

e-mail:

dubas.t@nas.gov.ua

 

 

кандидат наук із соціальних комунікацій; завідувач відділу синтезу соціокультурних мережевих ресурсів Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

 

ЧЛЕНИ НАУКОВОЇ РАДИ

 

 

Дубровіна Любов Андріївна

e-mail:
dubrovina@nbuv.gov.ua

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Папакін Георгій Володимирович

е-mail:
 hpapakin@gmail.com

доктор історичних наук, професор, директор Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Україна

Боряк Геннадій  Володимирович

e-mail:
 hboriak@gmail.com

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
заступник директора Інституту історії України НАН України, Україна

Шип Надія Андріївна

e-mail:
n.shyp@knute.edu.ua

доктор історичних наук, професор, професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету, Україна

Антонюк Тетяна Дмитрівна

e-mail:
antoniuk@nbuv.gov.ua

 

доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ, Україна

Кіраль Сидір Степанович

e-mail:
lingvo_dek@ukr.net

доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу  національної бібліографії, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна

Кері Брюс

e-mail:
info-berlin@ebsco.com

старший віце-президент Інформаційної служби EBSCO (Німеччина)

Тахіров Керім

e-mail:
ktahirov@anl.az

доктор філософських наук, професор, директор Національної бібліотеки Азербайджану, Азербайджанська республіка

Леокадія Каірелене

e-mail:
leokadija.kaireliene@mab.lt

вчений секретар Бібліотеки імені Врублевських Литовської Академії наук, Литва

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 

Кунанець Наталія Едуардівна 

e-mail:
nek.lviv@gmail.com

 

доктор наук із соціальних комунікацій, професор, професор кафедри інформаційних систем та мереж, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Литвинова Лариса Анатоліївна

e-mail:
nbuvtender@ukr.net 

 

кандидат наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник відділу з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Онищенко Олексій Семенович

е-mail: 
onyshenko@nas.gov.ua

 

академік НАН України, доктор філософських наук, головний науковий співробітник Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Добко Тетяна Василівна 

e-mail:
 dobko@bigmir.net

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Лобузіна Катерина Вілентіївна

e-mail:
loboozina@nbuv.gov.ua

 

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, директор Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна 

Попик Володимир Іванович 

e-mail:
popyk@nbuv.gov.ua

 

 

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Іванова Наталія Георгіївна

e-mail:
np.nbuviap@gmail.com

кандидат історичних наук, завідувач аналітично-прогностичного відділу Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Буряк Лариса Іванівна

e-mail:
biografia@i.ua

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Закіров Марат Борисович

e-mail:
marat65@ukr.net

 

доктор політичних наук, доцент, завідувач відділу політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Збанацька Оксана Миколаївна

e-mail:
zbanatskao@i.ua

доктор наук з соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

Тур Оксана Миколаївна

e-mail:
oktur@ukr.net

доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Україна

 

Мищак Іван Миколайович

e-mail:
myshchak@ukr.net

 

доктор історичних наук, професор, завідувач науково-організаційного відділу Інституту законодавства Верховної Ради України, Україна
Василенко Ольга Миколаївна

e-mail:
vasilenko@nbuv.gov.ua

кандидат історичних наук, директор Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Ржеуський Антоній Валентинович

e-mail:
antonii.v.rzheuskyi@lpnu.ua

кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська Політехніка», Україна

Добровольська Вікторія Василівна

e-mail:
 vika_dobrovolska@ukr.net

доктор  наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

Кушнаренко Наталія Миколаївна

e-mail:
nataliyanikkush@gmail.com
 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури, Україна

Удовик Володимир Миколайович

e-mail:

fpu@nbuv.gov.ua

кандидат історичних наук, директор Фонду Президентів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

 

Чуприна Леонід Андрійович

e-mail:

cleo15425@gmail.com

 

 

кандидат наук із соціальних комунікацій ,завідувач відділу оперативної інформації Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Яременко Лідія Миколаївна

e-mail:
yaremenko@nbuv.gov.ua

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Бабік Віслав

e-mail:
w.babik@uj.edu.pl

почесний доктор гуманітарних наук, професор, завідувач відділу Інституту наукової інформації і бібліотекознавства Ягелонського університету, Польща

Шаріпова Людмила Вікторівна 

e-mail:
liudmyla.sharipova@nottingham.ac.uk

доктор філософії (Кембриджський університет), асистований професор, Департамент історії, Школа гуманітарних наук, Ноттінгемський університет, Велика Британія

Заваліна Оксана Леонідівна

e-mail:
Oksana.Zavalina@unt.edu

кандидат наук (бібліотекознавство), асоційований професор Відділу Інформаційних наук коледжа інформатики Університету Північного Техасу, США

Мацевіцюте Олена 

e-mail:
elena.maceviciute@hb.se

кандидат наук (інформаційні науки), викладач Шведської школи бібліотечних та інформаційних наук Університету Бурос, Швеція