ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Попик Володимир Іванович

e-mail: 

popyk@nbuv.gov.ua

член-кореспондент НАН України, 

доктор історичних наук, професор, 

директор Інституту біографічних досліджень НБУВ

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Горовий Валерій Микитович

е-mail: 

scrc@nbuv.gov.ua

 

доктор історичних наук, професор, заступник гендиректора НБУВ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Половинчак Юлія Миколаївна

е-mail: 

nub@nbuv.gov.ua

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, керівник Національної юридичної бібліотеки НБУВ

ЧЛЕНИ НАУКОВОЇ РАДИ

Смолій Валерій Андрійович

е-mail: 

Smolij.V.A@nas.gov.ua

доктор історичних наук, академік НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права, член Президії НАН України

Пастушенко Олена Василівна

доктор наук із соціальних комунікацій, провідний науковий співробітник відділу фондів рукописної спадщини Інституту рукопису НБУВ

Папакін Георгій Володимирович

е-mail: 

hpapakin@gmail.com

доктор історичних наук, професор, директор Інституту археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Матяш Ірина Борисівна

е-mail: matio@ukr.net

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних зв’язків та зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України

Мотульський Роман Степанович 

е-mail: inbox@nlb.by

доктор педагогічних наук, професор, директор Національної бібліотеки Білорусі (Республіка Білорусь)

Тахіров Керим

е-mail: 

ktahirov@anl.az

доктор філософських наук, директор Національної бібліотеки Азербайджану (Азербайджанська Республіка)

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Боряк Геннадій  Володимирович

e-mail: 

hboriak@gmail.com

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, заступник директора Інституту історії України НАН України, завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів

Гранчак Тетяна Юріївна

e-mail: 

granchakt@ukr.net

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ

Добко Тетяна Василівна

e-mail: 

dobko@bigmir.net

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ

Дубровіна Любов Андріївна

e-mail: ir@nbuv.gov.ua

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, в. о. директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Ковальчук Галина Іванівна

e-mail: 

kovalchuk@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, директор Інституту книгознавства НБУВ

Кулешов Сергій Георгійович

e-mail:

undiasd@arch.gov.ua

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу документознавства, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та діловодства

Лобузіна Катерина Вілентіївна

e-mail: 

loboozina@nbuv.gov.ua

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, директор Інституту інформаційних технологій НБУВ

Манолаке Костянтин Михайлович

e-mail: 

office@amlib.asm.md

доктор політології, генеральний директор Центральної наукової бібліотеки «Андрій Лупан» Академії наук Молдови (Республіка Молдова)

Нарбутас Сигідас

e-mail:

sigitas.narbutas@mab.lt

доктор гуманітарних наук, директор Бібліотеки Академії наук Литви імені Врублевських (Литовська Республіка)

Омельчук Володимир Юхимович

e-mail: 

vnb@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національної бібліографії НБУВ

Онищенко Олексій Семенович

е-mail: 

onyshenko@nas.gov.ua

академік НАН України, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту архівознавства НБУВ, радник Президії НАН України

Папакін Георгій Володимирович

е-mail: 

hpapakin@gmail.com

доктор історичних наук, професор, директор Інституту археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Петров Вячеслав Васильович

е-mail: 

Petrov@nas.gov.ua

академік НАН України, доктор технічних наук, директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

Стрішенець Надія Володимирівна

е-mail: 

strishenets@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, 

старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник Інституту бібліотекознавства НБУВ

Шип Надія Андріївна

e-mail: 

nadia.shyp@gmail.com

доктор історичних наук, професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету

Широков Володимир Анатолійович

e-mail: 

Shirokov@nas.gov.ua

академік НАН України, доктор технічних наук, директор Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України