ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Попик Володимир Іванович 

e-mail:
 popyk@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, директор Інституту біографічних досліджень НБУВ

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Горовий Валерій Микитович

e-mail:
scrc@nbuv.gov.ua 

доктор історичних наук, професор, заступник гендиректора НБУВ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Половинчак Юлія Миколаївна

e-mail:
nub@nbuv.gov.ua

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, керівник Національної юридичної бібліотеки НБУВ

ЧЛЕНИ НАУКОВОЇ РАДИ

 

 

Смолій Валерій Андрійович

е-mail: 
Smolij.V.A@nas.gov.ua

доктор історичних наук, академік НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, член Президії НАН України, директор Інституту історії України НАН України

Пастушенко Олена Василівна

доктор наук з соціальних комунікацій, провідний науковий співробітник відділу фондів рукописної спадщини Інституту рукопису НБУВ

Папакін Георгій Володимирович

е-mail:
 hpapakin@gmail.com

доктор історичних наук, професор, директор Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Матяш Ірина Борисівна

е-mail:
 matio@ukr.net

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України

Мотульський Роман Степанович

e-mail:
motulski@nlb.by

доктор педагогічних наук, професор, директор Національної бібліотеки Білорусі (Республіка Білорусь)

Тахіров Керім

e-mail:
ktahirov@anl.az

доктор філософських наук, директор Національної бібліотеки Азербайджану (Азербайджанська республіка)

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 

Боряк Геннадій  Володимирович

e-mail:
 hboriak@gmail.com

доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, заступник директора Інституту історії України НАН України, завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів

Гранчак Тетяна Юріївна

e-mail: 
granchakt@ukr.net

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

Добко Тетяна Василівна

e-mail:
 dobko@bigmir.net

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ

Дубровіна Любов Андріївна

e-mail:
 ir@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Ковальчук Галина Іванівна

e-mail:
 kovalchuk@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, професор, директор Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Кулешов Сергій Георгійович

 

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Лобузіна Катерина Вілентіївна

e-mail: loboozina@nbuv.gov.ua

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, директор Інституту інформаційних технологій НБУВ

Манолаке Костянтин Михайлович

e-mail: http://bsclupan.asm.md

доктор політології (Республіка Молдова), генеральний директор Центральної наукової бібліотеки «Андрій Лупан» Академії наук Молдови (республіка Молдова)

Нарбутас Сигідас

e-mail:
http://www.mab.lt/

доктор гуманітарних наук (Литовська Республіка), директор Бібліотеки Академії наук Литви ім. Врублевських (Литовська Республіка)

Омельчук Володимир Юхимович

e-mail:
 vnb@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу бібліографії НБУВ

Онищенко Олексій Семенович

е-mail:
 onyshenko@nas.gov.ua

доктор філософських наук, академік НАН України, професор, головний науковий співробітник Інституту архівознавства НБУВ

Папакін Георгій Володимирович

е-mail:
 hpapakin@gmail.com

доктор історичних наук, професор, директор Інституту археографіїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

Петров Вячеслав Васильович

е-mail:
 Petrov@nas.gov.ua

доктор технічних наук, академік НАН України, директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

Стрішенець Надія Володимирівна

е-mail:
 strishenets@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту бібліотекознавства НБУВ

Шип Надія Андріївна

e-mail:
 nadia.shyp@gmail.com

доктор історичних наук, професор кафедри філософських і соціальних наук Київського національного торгово-економічного університету

Широков Володимир Анатолійович

e-mail:
 Shirokov@nas.gov.ua

доктор технічних наук, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України