Назва

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Рік заснування

Видається з 1998 р.

Засновник

Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України

Проблематика

особливості функціонування соціальних інформаційних комунікацій;

– сучасні інформаційно-комунікаційні технології;

– бібліотеки в соціокомунікативних процесах сучасності;

– комунікаційні аспекти розвитку бібліотечної діяльності в глобальному інформаційному просторі;

– особливості впровадження в бібліотечну діяльність електронних інформаційних технологій;

– забезпечення збереження фондів та екології бібліотечного простору.

Мови видання

українська, англійська

Періодичність

2-4 рази на рік

Реєстрація у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення

Ідентифікатор медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа – реєстрантів: R30-01098. Рішення № 616 від 27.07.2023 р.

 

Реєстрація у ДАК України

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України в галузях «Історичні науки» (наказ МОН України від 07.10.2015 р. №1021) та «Соціальні комунікації» (наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

Спеціальність ДАК України

Історичні науки, соціальні комунікації

Місія та призначення

Призначення збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» полягає в залученні до наукового та суспільного обігу теоретичних і практичних досліджень з проблем сучасних інформаційних технологій, соціальних комунікацій, бібліотекознавства в контексті розвитку інформатизації, забезпечення інформаційного суверенітету, політичних процесів в контексті розвитку глобалізації, інформаційної безпеки.

Цілі та задачі

Метою і завданням наукового збірника є публікація актуальних за тематикою, теоретичних або практичних за змістом, новітніх за значенням статей. До видання приймаються матеріали, що пройшли процедури рецензування на предмет їхнього наукового рівня та відповідності до проблематики видання. «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» є відкритим виданням, яке запрошує до співпраці як вітчизняних, так і зарубіжних науковців-фахівців. Гуманітарна спрямованість наукового збірника дає змогу для оприлюднення в ньому досліджень сучасних інформаційних технологій, соціальних комунікацій, бібліотекознавства, інформаційної складової політичних процесів, інформаційної безпеки. Високу якість наукового збірника забезпечує фаховий склад авторів та вимогливість редакційної колегії й рецензентів до наукової новизни й актуальності запропонованих до публікації студій. Видання є інформаційним полем для ведення наукових фахових дискусій з профільних наукових галузей.

Статистика

У 2015 р. вийшло два випуски збірника, у яких було опубліковано:

у 41-му – 45 наукових статей; у 42-му – 46 наукових статей.

У 2016 р. вийшло два випуски збірника, у яких було опубліковано:

у 43-му – 36 наукових статей; у 44-му – 53 наукові статті.

У 2017 р. вийшло чотири випуски збірника, у яких було опубліковано: у 45-му – 19 наукових статей; у 46-му – 32 наукові статті; у 47-му – 28 наукових статей; у 48-му – 59 наукових статей.

У 2018 р. вийшло два випуски збірника, у яких було опубліковано: у 49-му – 24 наукові статті; у 50-му – 38 наукових статей.

У 2019 р. вийшло шість  випусків збірника, у яких було опубліковано: у 51-му – 26 наукових статей; у 52-му – 30 наукових статей; у 53-му – 21 наукова стаття; у 54-му – 25 наукових статей; у 55-му – 23 наукові статті; у 56-му – 30 наукових статей.

У 2020 р. вийшло чотири  випуски збірника, у яких було опубліковано: у 57-му – 27 наукових статей; у 58-му – 34 наукові статті; у 59-му – 23 наукові статті; у 60-му – 22 наукові статті.

У 2021 р. вийшло два  випуски збірника, у яких було опубліковано: у 61-му – 24 наукові статті; у 62-му – 35 наукових статей.

У 2022 р. вийшло чотири  випуски збірника, у яких було опубліковано: у 63-му – 26 наукових статей; у 64-му – 31 наукова стаття; у 65-му – 19 наукових статей; у 66-му – 25 наукових статей.

Редакційна політика

- об’єктивність та неупередженість;
- високі вимоги до якості наукових досліджень;
- політика рецензування статей;
- суворе дотримання авторських прав

Терміни проходження рукопису

Після надходження статті до редакції від 714 днів виконується оцінка на відповідність наданого рукопису формальним вимогам видання (обсяг тексту, кількість інформаційних джерел тощо). Якщо ці процедури пройдено успішно, стаття передається на рецензування. Передбачено редакційне рецензування статей. Рішення рецензентів приймається протягом в термін від 2 тижнів до 2 місяців. Якщо стаття отримала схвальний відгук експертів, рукопис схвалюється до друку про що повідомляються автори. Рішення щодо публікації статті приймається протягом в термін від 2 до 3 місяців.

Політика відкритого доступу

Наше видання надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

(Тексти доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — некомерційна)

За авторами зберігається авторське право та права на публікації без обмежень.

Архівування

Видання архівує електронну версію статей у національному репозиторії «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Електронна версія видання у "Науковій періодиці України"