Назва

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Рік заснування

Видається з 1998 р.

Засновник

Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України

Проблематика

– особливості функціонування соціальних інформаційних комунікацій;

– сучасні інформаційно-комунікаційні технології;

– бібліотеки в соціокомунікативних процесах сучасності; комунікаційні аспекти розвитку бібліотечної діяльності в глобальному інформаційному просторі;

– особливості впровадження в бібліотечну діяльність електронних інформаційних технологій.

Мови видання

українська, російська, англійська

Періодичність

2-4 рази на рік

Реєстрація у ДАК України

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України в галузях «Історичні науки» (наказ МОН України від 29.09.2015 р. № 1021) та «Соціальні комунікації» (наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

Спеціальність ДАК України

Історичні науки, соціальні комунікації

Статистика

У випуску 41, що вийшов у 2015 р., було опубліковано 45 наукових статей.

У випуску 43, що вийшов у 2016 р., було опубліковано 36 наукових статей.

У 2017 р. вийшло два випуски збірника, у яких було опубліковано: у 46-му – 32 наукові статті; у 48-му – 59 наукових статей.

Редакційна політика

- об’єктивність та неупередженість;
- високі вимоги до якості наукових досліджень;
- політика рецензування статей;
- суворе дотримання авторських прав

Терміни проходження рукопису

Після надходження статті до редакції від 714 днів виконується оцінка на відповідність наданого рукопису формальним вимогам видання (обсяг тексту, кількість інформаційних джерел тощо). Якщо ці процедури пройдено успішно, стаття передається на рецензування. Передбачено редакційне та зовнішнє рецензування статей. Рішення рецензентів приймається протягом в термін від 2 тижнів до 2 місяців. Якщо стаття отримала схвальний відгук експертів, рукопис схвалюється до друку про що повідомляються автори.

Політика відкритого доступу

Наше видання надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

(Тексти доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — некомерційна)

 

Архівування

Видання архівує електронну версію статей у національному репозиторії «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Електронна версія видання у "Науковій періодиці України"