Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - ISSN 2224-9516

АРХІВ (Всі випуски)