Microsoft Office document iconФорма рецензії


Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру. Завданням рецензування є сприяння неупередженому відборові авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо виправлення фактографічних чи інших помилок, у разі наявності таких, покращення стилю викладу тощо. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності до вимог збірника та передбачає всебічний аналіз новизни та актуальності матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, які висвітлюють актуальні та ретроспективні проблеми сучасних інформаційних технологій, соціальних комунікацій, бібліотекознавства в контексті розвитку інформатизації, забезпечення інформаційного суверенітету, політичних процесів в контексті розвитку глобалізації, інформаційної безпеки. Неодмінною умовою прийняття матеріалів до друку є їхня відповідність до правил підготовки та оформлення статей і публікацій до видання в збірнику «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського».

Редакційна колегія збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» залишає за собою право внутрішнього рецензування запропонованих до друку статей та публікацій. До зовнішнього рецензування залучаються незалежні експерти, які є фахівцями з проблематики наданих до публікації матеріалів. Внутрішні та зовнішні рецензії надаються в письмовому вигляді і оформляються відповідно до вимог, що висуваються до рецензій. Зовнішні та внутрішні рецензії є іменними. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статей, їхні практичну цінність та наукову новизну. Окрім того, рецензентами визначається відповідність статті до принципів етики в наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Статті або публікації документів приймаються до збірника за наявності позитивних зовнішньої та внутрішньої рецензій. За згодою (бажанням) авторів і рецензентів разом зі статтею можуть публікуватися коментарі рецензентів.