Яковенко О. - Формування фонду архівного примірника видань творів друку України в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Починок О. (2017)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2017, Вип. 45)Ukrainian English

Яковенко О., Починок О.

Формування фонду архівного примірника видань творів друку України в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

Анотація: У статті висвітлено діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з формування фонду архівного примірника видань творів друку України. Акцентовано увагу на його призначенні, збереженні у бібліотечних фондах, особливостях використання.

Ключові слова: НБУВ, архівний примірник видань творів друку України, обов’язковий примірник, бібліотечний фонд, формування фонду.Цитованість авторів публікації:
 • Яковенко О. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ)
 • Починок О. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ)

Бібліографічний опис для цитування:
Яковенко О. Формування фонду архівного примірника видань творів друку України в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / О. Яковенко, О. Починок // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 45. - С. 146-155. - Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2017_45_15


Бібліографія:

 1. Акты об ущербе, приченённом библиотеке фашистскими захватчиками в период временной окупации гор. Киева (4 янв. 1944 г. – 15 июля 1944 г.). – Архів НБУВ, спр. 642, 150 арк.
 2. Відозва від Тимчасового комітету для заснування Національної бібліотеки Української держави в Київі // Бібл. вісн. – 1993. – № 3–4. – С. 10–12.
 3. Державна публічна бібліотека Академії наук УРСР у 1957 р. – Архів НБУВ, спр. 941, 114 арк.
 4. Дубровина Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України. 1918–1941. – К.: НБУВ, 1998. – 335 с.
 5. Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1941–1964. – К.: Наук. думка, 2003. – 360 с.
 6. Зведений звіт про діяльність бібліотеки за 1959 р. – Архів НБУВ, спр. 1031, 101 арк.
 7. Звідомлення за 1925–26 операційний рік (з 1 жовт. 1925 р. по 1 жовт. 1926 р.). – Архів НБУВ, спр. 142, 92 арк.
 8. Звідомлення за 1929/30 операційний рік (з 1 жовт. 1929 р. по 1 жовт. 1930 р.). – Архів НБУВ, спр. 313, 31 арк.
 9. Звіт Державної публічної бібліотеки за 1952 р. – Архів НБУВ, спр. 797, 211 арк.
 10. Звіт про роботу ДПБ АН УРСР за 1957 рік. – Архів НБУВ, спр. 942, 259 арк.
 11. Звіт про роботу ДПБ АН УРСР за 1958 р. – Архів НБУВ, спр. 985, 269 арк.
 12. Звіт про роботу Центральної наукової бібліотеки імені В. І. Вернадського і бібліотек наукових установ АН України за 1991 р. / НАН України. Центр. наук. б-ка. – К., 1992. – 55 с. – Архів Інституту бібліотекознавства, 1992.
 13. История Центральной научной библиотеки Академии наук Украинской ССР. – К.: Наук. Думка, 1979. – 225 с.
 14. Інструкція Тимчасовому Комітетові для заснування Національної Бібліотеки Української Держави у м. Києві [Текст] // Бібл. вісн. – 1993. – № 3–4. – С. 12–14.
 15. Отчет о работе библиотеки за 1967 г. / АН УССР. Гос. публ. б-ка. – К., 1968. – 74 с., с прил. – Архів НБУВ, спр. 1343, 74 арк.
 16. Проект Статуту бібліотеки і протокол від 21 лип. 1934 р. засідань наукових співробітників з його обговорення. Правила відвідування книгосховища, користування абонементом. Інструкція по зберіганню, обробці літератури та збору бібліографічних матеріалів за 1934 р. – Архів НБУВ, спр. 459, 26 арк.
 17. Протоколи №№ 1–168 засідань Тимчасового комітету по створенню Всенародної (Національної) бібліотеки [Текст]. – Архів НБУВ, оп. 1, спр. 1, 327 арк.
 18. Распоряжение №№ 1–25 по библиотеке за 1957 год (19 янв. 1957 г. – 14 дек. 1957 г. – Архів НБУВ, спр. 936, 33 арк.
 19. Рклицький С. Кімнатка друкованого на Україні слова й його прийдешність. – Інститут рукопису НБУВ, ф. 33, № 3055, арк. 5.
 20. Справоздання за 1926–1927 бюджетно-операційний рік (з 1.10.1926 р. по 30.09.1927 р. – Архів НБУВ, спр. 181., 57 арк.
 21. Статут Національної Бібліотеки Української Народної Республіки в м. Києві при Українській Академії наук [Текст] // Бібл. вісн. – 1993. – № 3–4. – С. 14–16.
 22. Ухвалений Радою Міністрів Закон про утворення фонду «Національної Бібліотеки Української Держави» [Текст] // Бібл. вісн. – 1993. – № 3–4. – С. 12.
 23. Шлях замовлень документів користувачами в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: Інструкція / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2001. – 25 с., з дод.