Дуднік О. - Визвольні змагання українського народу (1917–1921) у покажчиках змісту періодичних видань (2019)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2019, Вип. 51)Ukrainian English

Дуднік О.

Визвольні змагання українського народу (1917–1921) у покажчиках змісту періодичних видань

Рубрика: Розділ II. Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу

Анотація: У статті висвітлено й проаналізовано бібліографічні покажчики змісту періодичних видань, в яких відображена історія національно-визвольних змагань українського народу початку ХХ ст. Розглянуто покажчики змісту, що були укладені на основі періодичних видань українського зарубіжжя, українських радянських видань середини 20-х – початку 30-х років ХХ ст., а також української періодики на окупованих західноукраїнських землях міжвоєнного періоду.

Ключові слова: Українська революція 1917–1921 рр., періодичні видання, бібліографічні покажчики змісту журналів, покажчики змісту газет, українська діаспора.Цитованість авторів публікації:
 • Дуднік О. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ)

Бібліографічний опис для цитування:
Дуднік О. Визвольні змагання українського народу (1917–1921) у покажчиках змісту періодичних видань / О. Дуднік // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 51. - С. 243-255. doi: https://doi.org/10.15407/np.51.243


Бібліографія:

 1. Бібліографічний довідник журналу «Сучасність». 1961–2003 / ред.-упоряд. Микола Чубук. Львів : Кальварія, 2003. 480 с.
 2. Визвольний шлях 1948–1998 : систематичний покажчик змісту. [Ч. 1] / Нац. парламент. б-ка України, Укр. інформ. служба в Лондоні ; уклад. : Є. К. Бабич, Г. І. Гамалій, К. В. Камінська [та ін.]. Київ, 1999. 278 с. На правах рукопису
 3. Вольський О. Комунізм і селянство. Знай.ua. 2017, 23 трав. URL : https://znaj.ua/history/komunizm-i-selyanstvo-chastyna-persha
 4. Добко Т. Вісник : місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя, 1933–1939 : систематичний покажчик змісту / Т. Добко, Б. Ясінський ; НАН України, НБУВ, Б-ка Конгресу США, НТШ. Київ ; Вашингтон ; Нью-Йорк, 2002. 340 с.
 5. Добко Т. Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) (перша половина ХХ ст.) / Тетяна Добко, Олександр Дуднік. Бібліотечний вісник. 2017. № 6. C. 29–38.
 6. Добко Т. Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр. (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Тетяна Добко, Олександр Дуднік. Бібліотечний вісник. 2018. № 1. – С. 34–44.
 7. Добко Т. Біобібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) як джерело енциклопедичних досліджень / Тетяна Добко, Олександр Дуднік. Українська енциклопедистика.Регіональний аспект : матеріали V Міжнар. наук. конф. «Українська енциклопедистика» / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. Київ, 2017. С. 34–43.
 8. Ільницька Л. Журнал «Книгарь»: літопис укр. письменства (1917–1920) : систематичний покажчик змісту / Л. Ільницька, О. Хміль ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Львів, 2016. 393 с.
 9. Козак С. Історія української діаспори на сторінках часопису «Українські вісті» (Німеччина, 1945 – США, 2000) : систематичний покажчик змісту : у 3 т. / С. Козак. Київ : Ярославів Вал, 2017–2018.
 10. Листи до Приятелів: книжки 1–176 (1953–1968) : cистематичний покажчик змісту / Нац. парламент. б-ка України, Наук. тов-во ім. Шевченка ; уклад. Є. Бабич, В. Патока. Київ ; Нью-Йорк : Одигітрія, 2002. 167 с.
 11. Передирій В. А. Видання «Червоної Калини» (1922–1939) : історично-бібліографічне дослідження / В. А. Передирій ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. Львів, 2004. 357 с.
 12. Покажчик до журналу «Літопис революції». Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР [при Раді Міністрів УРСР] / Ф. К. Сарана. 1957. № 3 (29). С. 99–128 ; № 4 (30). С. 111–146.
 13. Рева Н. М. «Життя й революція». 1925–1934 систематичний покажчик змісту / Н. М. Рева ; АН УРСР, Львів. наук. б-ка. Львів, 1970. [3], 168 с.
 14. Савицький Р. Індекс журналу Листи до Приятелів : у 2 ч. : [бібліогр. покажч.]. / Р. Савицький. Крен форд ; Нью Джерсі : Вид. «Ключі», 1964. 151 с.
 15. Український історик : журнал українського історичного товариства : покажч. змісту 1963–1992 / упоряд. : М. Гавур, В. Шандра ; АН України, Ін-т укр. археографії, Укр. іст. т-во, Історіогр. коміс. Нью Йорк ; Київ ; Мюнхен, 1993. 114 с. (Науково-довідкові видання з історії України ; вип. 27).
 16. Український історик : журн. історії і українознавства, 1(140). Рік ХХХVІ : покажч. змісту за роки 1963–1997 / упоряд. Л. Сакада. Нью-Йорк ; Торонто ; Київ ; Львів ; Мюнхен, 1999. 174 с.
 17. Хроніка 2000 : систем. покажч. змісту / редкол. : Ю. Буряк [та ін.] ; авт.-уклад. : Є. Бабич, В. Патока. Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2008. 363 с.
 18. Червоний шлях (1923–1936) : систематичний покажчик змісту / Нац. парлам. б-ка України ; упоряд. : Н. В. Лощинська, А. С. Захаркіна. Київ, 2003. 215 с.
 19. Червоний шлях : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник (1923–1936 рр.) : бібліографічний покажчик змісту часопису (на матеріалах фонду «Рідкісна книга») / уклад. С. В. Олейник ; наук. б-ка ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ, 2011. 82 с.
 20. Ясінський Б. Літературно-науковий вісник : покажчик змісту. Том 1–109 (1898–1932). / Б. Ясінський. Київ ; Нью-Йорк : Смолоскип, 2000. 544 с. (Записки наукового товариства ім. Шевченка, Філологічна секція, т. 213). doi: https://doi.org/10.1136/bmj.1.1932.109-d
 21. Svoboda : a select index : official publication of the Ukrainian National Association, INC. A Fraternal Association : Vol. 4 : August 1914 to December 1918 / Immigration history research center ; ed. : W. Anastazievsky, comp. : R. Stepchuk. Saint Paul, 1994. 394 p.