Добко Т. - Бібліограф Зофія Врублевська (2019)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2019, Вип. 51)Ukrainian English

Добко Т.

Бібліограф Зофія Врублевська

Рубрика: Розділ IV. Повідомлення

Анотація: Висвітлено життєвий і творчий шлях відомого українського бібліографа Зофії Олександрівни Врублевської (1929–2006), багаторічного співробітника Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, завідувача відділу довідково-бібліографічного обслуговування (1979–1986). Охарактеризовано віхи її трудової біографії, укладені нею бібліографічні покажчики. Підкреслено її рольу координації довідково-бібліографічної роботи в мережі бібліотек наукових установ НАН України, організації науково-інформаційної, науково-методичної та бібліотечно-інформаційної діяльності у бібліотеці. Досліджено розвиток довідково-бібліографічного обслуговування у бібліотеці у 1970–1980 рр., наголошено на значних успіхах і досягненнях.

Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, довідково-бібліографічна діяльність, довідково-бібліографічне обслуговування, бібліотечні кадри, науково-інформаційна діяльність, бібліотекознавство, бібліографознавство, З. О. Врублевська.Цитованість авторів публікації:
 • Добко Т. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ)

Бібліографічний опис для цитування:
Добко Т. Бібліограф Зофія Врублевська / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 51. - С. 357-367. - Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_27


Бібліографія:

 1. Врублевская З. А. Организация групповой обработки литературы в Государственной публичной библиотеке Академиии наук УССР / З. А. Врублевская. Библиотеки СССР : опыт работы. М., 1958. Вып. 9. С. 43–52
 2. Врублевська З. О., Ляпіна Н. Д. Систематичний каталог – засіб пропаганди технічної літератури. Державна публічна бібліотека Академії наук УРСР : досвід роботи. Київ, 1958. С. 26–37.
 3. Врублевська З. О., Погребняк М. К., Шемец Н. О., Петрова В. С. Співробітництво бібліографів і вчених. Вісник АН УРСР. 1980. № 6. С. 100–102.
 4. Інформаційний покажчик бібліографічних праць, укладених бібліотеками системи АН УРСР у 1973 році і запланованих на 1974–1975 роки / АН УРСР, Центр. наук. б-ка ; уклад. : З. О. Врублевська, Р. С. Жданова. відп. ред. А. А. Кугот. Київ, 1975. 70 с.
 5. Інформаційний покажчик бібліографічних праць, виконаних бібліотеками системи АН УРСР у 1974 році / АН УРСР, Центр. наук. б-ка ; уклад. : З. О. Врублевська, Р.С. Данова ; відп. ред. А.А. Кугот. Київ, 1976. 76 с.
 6. Інформаційний покажчик науково-дослідних та бібліографічних праць, виконаних бібліотеками системи АН УРСР у 1975 р. та запланованих на 1976–1980 рр. / АН УРСР, Центр. наук. б-ка ; уклад. : Л. А. Зюба, З. О. Врублевська. Київ, 1977. 87 с.
 7. Інформаційний покажчик бібліографічних праць, виконаних бібліотеками та установами системи АН УРСР у 1976 році / АН УРСР, Центр. наук. б-ка ; уклад. : З. О. Врублевська, Р. С. Данова ; відп. ред. С. К. Гутянський. Київ, 1978. 85 с.
 8. Інформаційний покажчик бібліографічних праць, виконаних бібліотеками та установами системи АН УРСР у 1977 році / АН УРСР, Центр. наук. б-ка ; уклад. : З. О. Врублевська, Р. С. Данова ; відп. ред. С. К. Гутянський. Київ, 1979. 74 с.
 9. Организация библиографических картотек в библиотеках НИУ АН УССР : рекомендации для НИУ АН УССР / АН УССР, Центр. науч. б-ка ; сост. : М. С. Печорина, Г. А. Рытова ; руководитель З. А. Врублевская ; ред. Б. В. Гохфельд. Киев, 1986. 31 с.
 10. Организация устного библиографического обзора в библиотеке научного учреждения АН УССР : рекомендации / АН УССР, Центр. науч. б-ка ; сост. : З. А. Врублевская, Н. М. Исаева ; руководитель Л. В. Беляева ; ред. Б. В. Гохфельд. Киев, 1985. 16 с.
 11. Применение математических методов в технике. Основы промышленного производства. Металловедение. Металургия. Машиностроение : указ. отеч. и иностр. лит. за 1958–1970 гг. / АН УССР, Центр. науч. б-ка; сост. : В. И. Игнатьев, З. А. Врублевская, Н. А. Шемец ; отв. ред. А. Н. Деменин. Киев : Наук. думка, 1976. 386 с.
 12. Применение математических методов на транспорте : указ. отеч. и зарубеж. лит. (1858–1973 гг.) / АН УССР, Центр. науч. б-ка ; сост. : З. А. Врублевская, В. И. Игнатьев, Л. С. Храмова, Н. А. Шемец; отв. ред. В. И. Гриценко, В. М. Мирошниченко. Киев, 1977. Ч. 1 : Проектирование транспортной системы и технических средств транспорта. 400 с. Ч. 2 : Планирование и управление перевозочным процессом. 533 с.
 13. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в библиотеке научного учреждения АН УССР : рекомендации / АН УССР, Центр. науч. б-ка ; сост. : З. А. Врублевская, Н. М. Исаева ; руководитель Л. В. Беляева ; ред. М. И. Берлинская. Киев, 1985. 18 с.
 14. Системы управления промышленным транспортом : библиогр. указ. (1961–1976 гг.) / АН УССР, Ин-т кибернетики, Центр. науч. б-ка ; сост. : З. А. Врублевская, В. С. Петрова, Н. А. Шемец ; отв. ред. В. И. Гриценко, В. М. Мирошниченко. Киев, 1981. 342 с.
 15. Составление письменной библиографической справки в библиотеке научного учреждения АН УССР : рекомендации / АН УССР, Центр. науч. б-ка ; сост. : А. Л. Панова, Н. М. Погребецкая; отв. за вып. З. А. Врублевская ; ред.Б. В. Гохфельд. Киев, 1983. 14 с.
 16. Составление тематических ретроспективных библиографических указателей: рекомендации для НИУ АН УССР / АН УССР, Центр. науч. б-ка ; сост. : З. А. Врублевская, Р. С. Жданова, Н. А. Шемец ; отв. ред. Н. Н. Гончаренко. Киев, 1981. 26 с.
 17. [Добко Т. В.] Бібліограф Зофія Врублевська. Бібліотечний вісник 2006. № 3. С. 59.
 18. Добко Т. В. Врублевська Зофія Олександрівна. Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / Нац. парлам. б-ка України. Київ, 2008. Вип. 1. С. 64–65.
 19. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України : становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) / відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. 376 с.
 20. Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 1965–1991 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2008. 373 с.
 21. Колесник Є. О. Інформаційний покажчик бібліографічних праць. Вісник АН УРСР. 1982. № 7. С. 109–110.
 22. Архів НБУВ. Оп. 2 л., од. зб. 194. Особисті справи звільнених у 1986–1987 роках. Буква «В». Т. 1. 169 арк.