Добко Т. - Дослідження бібліографічних джерел українського літературознавства, Шкаріна В., Радченко В. (2019)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2019, Вип. 56)Ukrainian English

Добко Т., Шкаріна В., Радченко В.

Дослідження бібліографічних джерел українського літературознавства

Рубрика: Розділ 3. Довідково-бІбліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу

Анотація: У статті висвітлено питання становлення та розвитку літературознавчої метабібліографії у ХХ – на початку ХХІ ст., яка досягла якісно нового рівня з публікацією ґрунтовних посібників Л. І. Гольденберга та згодом Р. С. Жданової. Вперше комплексно проаналізовано їхні праці, які містять докладно систематизовану порівняльну характеристику бібліографічних посібників та довідкових видань в галузі бібліографії української художньої літератури, літературознавства і фольклористики. Окреслено перспективи запланованого в НБУВ метабібліографічного дослідження.

Ключові слова: бібліографія бібліографії, бібліографія другого ступеня, бібліографія українського літературознавства, метабібліографія українського літературознавства, літературна бібліографія, літер атурна метабібліографія, Л. І. Гольденберг, Р. С. Жданова.



Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Добко Т. Дослідження бібліографічних джерел українського літературознавства / Т. Добко, В. Шкаріна, В. Радченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 56. - С. 373-390. doi: https://doi.org/10.15407/np.56.373


Бібліографія:

 1. Бажинов І. Л. І. Гольденберг. Українська радянська літературна бібліографія Відповід. редактор член-кореспондент АН УРСР Є. С. Шаб ліовський, К., Наукова думка, 1971, 178 с. : [Рецензія]. Радянське літературознавство. 1972. № 1. С. 85–88.
 2. Березовский И. Библиография украинского литературоведения Вопросы литературы. 1978. № 5. С. 271–274.
 3. Василевская А. Д. Ценный труд по истории литературной библиографии Советская библиография. 1973. № 2. С. 81–84.
 4. Гельфанд Н. Литературная библиография на Украине Вопросы литературы. 1972. № 9. С. 228–230.
 5. Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник / відп. ред.: Є. С. Шабліовський, В. Л. Микитась. Київ : Вища шк., 1977. 198 с. Імен. покажч.: с. 192–197.
 6. Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник / ред. В. О. Костенко. 2-ге вид., випр. і допов. Київ : Вища шк., 1990. 254 с. Покажч.: с. 238–253.
 7. Гольденберг Л. І. Українська радянська літературна бібліографія / АН УРСР, Центр. наук. б-ка ; відп. ред. Є. С. Шабліовський. Київ : Наук. думка, 1971. 179 с. Імен. покажч.: с. 171–178.
 8. Гуменюк М. Путівник українського літературознавства. Жовтень. 1978. № 9. С. 138–140.
 9. Жданова Р. С. Бібліографічні джерела українського літературознавства, мовознавства та фольклористики, 1990–2002 / наук. ред.: І. О. Негрейчук, О. М. Устіннікова ; відп. ред. В. О. Кононенко ; М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України. Київ, 2004. 207 с. Покажч.: с. 159–206.
 10. Королевич Н. Ф. Книга про розвиток бібліографії художньої літератури і літературознавства в УРСР. Бібліотекознавство та бібліографія. Харків, 1972. Вип. 13. С. 133–135.
 11. Крижанівський С. А., Гнатюк М. П. Л. І. Гольденберг. Українська радянська літературна бібліографія. «Наукова думка» К., 1971, 179 стор. : [Рецензія]. Вісник Академії наук Української РСР. 1972. № 1. С. 110–111.
 12. Пасічник Л. П. Науково-допоміжна персональна бібліографія художньої літератури та літературознавства в Україні у 1990–2010 рр.: огляд видань провідних установ України. Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2014. Вип. 8. С. 184–192.
 13. Патока В. Важливе бібліографічне джерело. Слово і час. 2005. № 10. С. 82–84.
 14. Тарнавська М. [Рецензія на кн.: Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства. Київ, 1977]. Слово. Едмонтон, 1981. № 9. С. 282–287.
 15. Швецова-Водка Г., Пасічник Л., Промська О. Цінний путівник новітніх бібліографічних джерел українського літературознавства. Вісник Книжкової палати. 2005. № 5. С. 16–18.
 16. Kasines E. [Review]. Harward University studies. 1982. N 1. P. 93–94.
 17. Migoń K. Л. Гольденберг, Українська радянська літературна бібліографія. Київ, 1971, s. 177 : [Рецензія]. Slavia orientalis. Warszawa, 1971. Rocznik XX, Nr 4. S. 473–476. Пол.