Дуднік О. - "ЛІГА:ЗАКОН" як універсальна інформаційно-правова система відображення співпраці України у міжнародних організаціях, Колесніченко А. (2020)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2020, Вип. 58)Ukrainian English

Дуднік О., Колесніченко А.

"ЛІГА:ЗАКОН" як універсальна інформаційно-правова система відображення співпраці України у міжнародних організаціях

Рубрика: Розділ 1. Бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій

Анотація: У статті, завдяки використанню інформаційно-пошукової правової системи «ЛІГА:ЗАКОН», шляхом методів кількісного аналізу та узагальнення, з’ясовано роки найбільш плідної участі та співпраці вищих органів влади і посадових осіб України з глобальними і регіональними міжнародними організаціями: Європей- ський Союз (ЄС), Північноатлантичний альянс (НАТО), Організація Об’єднаних Націй (ООН), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Рада Європи (РЄ). Участь або співробітництво України з названими міжнародними організаціями розгля- дається в контексті реалізації нею пріоритетного напряму зовнішньої політки – євроатлантичного, відстоювання державного суверенітету, проведення економічних і політичних реформ.

Ключові слова: інформаційно-пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН», міжнарод- ні організації, законодавчі документи, міжнародні угоди, судові рішення, євроатлантичний напрям.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Дуднік О. "ЛІГА:ЗАКОН" як універсальна інформаційно-правова система відображення співпраці України у міжнародних організаціях / О. Дуднік, А. Колесніченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 58. - С. 144-158. doi: https://doi.org/10.15407/np.58.144


Бібліографія:

 1. Добко Т., Шкаріна В. Довідково-бібліографічні ресурси: формуван- ня, використання, організація доступу. Бібл. вісн. 2018. № 6. С. 57‒59.
 2. Звернення до Представництв міжнародних організацій та структур в Україні: Європейського Союзу, Ради Європи, Міжнародного валютного фонду в Україні, Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Координа- тора проєктів ОБСЄ в Україні, Українсько-канадського «Проєкту підтримки судової реформи в Україні» про надання публічного висновку щодо стану виконання міжнародно-правових зобов’язань у сфері запо- бігання і протидії корупції в частині відповідності рівня винагороди судді їх статусу як осіб, що займають особливо відповідальне становище від 07.03.2018 р. «ЛІГА:ЗАКОН» : інформ.-пошук. система. Київ, 2020.
 3. Карплюк О. В. Повнотекстові бази даних сучасного законодав- ства України: порівняльний аналіз. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2001. Вип. 6. С. 482–491.
 4. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи стосовно заснування в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу : меморандум Ради Європи та Кабінету Міністрів України від 06.10.2006 р. «ЛІГА:ЗАКОН»: інформ.-пошук. система. Київ, 2020.
 5. Меморандум про взаєморозуміння між урядом України та Радою Європи щодо створення в Україні Бюро інформації Ради Європи та його правового статусу: меморандум Кабінету Міністрів України та Ради Європи від 09.10.2000 р. «ЛІГА:ЗАКОН»: інформ.-пошук. система. Київ, 2020.
 6. Письмо Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций : письмо от 27.03.2019 г., № A/73/819. «ЛИГА: ЗАКОН»: информ.-поиск. система. Киев, 2020.
 7. Про визнання незаконним та скасування рішення Севастопольської міської Ради від 29.01.2008 р., № 3678 «Про проголошення території м. Севастополя Територією без НАТО» : постанова Господарського суду міста Севастополя від 01.04.2008 р., № 5020–1/009. «ЛІГА:ЗАКОН»: інформ.-пошук. система. Київ, 2020.
 8. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р., № 1402–VIII. «ЛІГА:ЗАКОН»: інформ.-пошук. система. Київ, 2020.
 9. Про уповноваження Міністра фінансів на підписання векселів у національній валюті на користь Міжнародного валютного фонду : розпорядженні Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 р., № 518-р. «ЛІГА:ЗАКОН»: інформ.-пошук. система. Київ, 2020.
 10. Спільна заява комісії Україна-НАТО від 04.10.2014 р. «ЛІГА: ЗАКОН»: інформ.-пошук. система. Київ, 2020.
 11. Угода про фінансування ЄС Дунайської транснаціональної програми (Interreg V–B Danube–CCI 2014 TC16 M6 TN001) : угода Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Європейський Союз від 15.12.2017 р. «ЛІГА:ЗАКОН»: інформ.-пошук. система. Київ, 2020.