Національна академія наук України

Збірник наукових статей «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» [Naukovì pracì Nacìonalʹnoï bìblìoteki Ukraïni ìmenì V.Ì. Vernadsʹkogo] започаткований 1998 р. Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ) та Асоціацією бібліотек України до 80-річчя НБУВ.

Наказом МОН України від 24.09.2020 р. № 1188 збірник включено до Реєстру наукових фахових видань України як видання категорії «Б» в галузі історичних наук та соціальних комунікацій зі спеціальностей 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа і 032 – Історія та археологія.

Головний редактор – доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, керівник Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Половинчак Юлія Миколаївна. 

Видання виходить українською та англійською мовами.

Збірник наукових праць висвітлює роль бібліотек як сучасних інформаційно-комунікаційних центрів у розвитку науки, культури, соціальних комунікацій; розвиток діяльності бібліотечних структур, спрямованої на забезпечення інформаційного супроводу процесу суспільних трансформацій та просування на інформаційний ринок бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту; особливості продукування наукової інформації; особливості функціонування соціальних інформаційних комунікацій у контексті розвитку інформаційного простору в умовах глобалізації; питання формування й безпеки національного інформаційного простору та участі бібліотек у цьому процесі; актуальні питання оптимізації та підвищення ефективності бібліотек в умовах поширення електронних технологій, напрацюванням інноваційних методик використання інформаційних ресурсів; специфіку і нові можливості комунікації бібліотек, пов’язані з використанням інструментарію соціальних медіа та ін.

Серед авторів публікацій – фахівці НБУВ, інших бібліотек, інформаційних центрів, наукових установ України та зарубіжних країн, викладачі, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері історії, соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.