Яковенко О. - Традиційні та новаційні аспекти організації роботи з незадоволеними запитами користувачів у науковій бібліотеці, Коновал Л. (2016)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2016, Вип. 44)Ukrainian English

Яковенко О., Коновал Л.

Традиційні та новаційні аспекти організації роботи з незадоволеними запитами користувачів у науковій бібліотеці

Рубрика: Розділ I. Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек

Анотація: У статті розглянуто аспекти роботи з незадоволеними запитами користувачів (НЗК). Визначено понятійний апарат, подано класифікацію НЗК, встановлено причини їхнього виникнення та шляхи упередження й скорочення. Проаналізовано специфіку поєднання традиційної технології роботи з НЗК із залученням інформаційно-комунікаційних технологій. Подається опис бази даних «Відмови користувачам НБУВ», особливості роботи в БД. Значна увага приділена інструктивно-методичному забезпеченню роботи з НЗК, а також можливості скорочення НЗК за рахунок використання МБА та ЕДД. Запропоновано комплекс заходів з удосконалення організації бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів.

Ключові слова: наукова бібліотека, НБУВ, незадоволені запити користувачів, інформаційно-комунікаційні технології, база даних, статистика, міжбібліотечний абонемент, електронна доставка документів.Цитованість авторів публікації:
 • Яковенко О. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ)
 • Коновал Л. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ)

Бібліографічний опис для цитування:
Яковенко О. Традиційні та новаційні аспекти організації роботи з незадоволеними запитами користувачів у науковій бібліотеці / О. Яковенко, Л. Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 44. - С. 126-140. - Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2016_44_13


Бібліографія:

 1. Арефьева А. П. Отказы на читательские запросы и формирование единого библиотечного фонда региона / А. П. Арефьева, Н. З. Стародубова // Единый библиотечный фонд страны : проблемы формирования : межвуз. сб. науч. тр. – Москва, 1989. – С. 92–109.
 2. Бєлкіна Л. Інформаційні запити читачів наукової бібліотеки : основні пріоритети та шляхи їх дослідження / Л. Бєліна, Ю. Голубєв, Л. Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 7–17.
 3. Библиотечная статистика : ГОСТ 7.20–2000. – Введ. 2002–01–01. – Минск, 2000. – ІІІ, 8 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
 4. Глухов В. А. Электронная доставка документов / В. А. Глухов, О. Л. Лаврик. – Москва : ИНИОН, 1999. – 132 с.
 5. Павлуша Т. П. Задоволення читацьких вимог на бібліотечні видання (як складова вдосконалення інформаційної діяльності книгозбірні) / Т. П. Павлуша // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. – 1998. – Вип. 1. – С. 196–207.
 6. Цветкова И. Б. Современные информационные технологии в РНБ: итоги и перспективы / И. Б. Цветкова // Современные пользователи автоматизированных информационно-библиотечных систем: проблемы обслуживания, изучения и обучения : материалы 2-й науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 25–27 марта 1998 г. – Санкт-Петербург, 1999. – С. 13–15.
 7. Чуприна В. М. МБА і ДД в інформаційній системі бібліотек: динаміка надання послуг в електронному середовищі / В. М. Чуприна // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН. – Київ, 2015. – С. 128–131.
 8. Шлях замовлень документів користувачами в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського : інстр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – 25 с., з дод.
 9. Яковенко О. Г. Організаційно-технологічні аспекти використання інформаційних ресурсів у наукових бібліотеках (1918–2004 рр.) : дис. канд. іст. наук : 07.00.08 / Яковенко Олена Григорівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – 210 арк.