Гришина Т. - Відображення розвитку українського письменства (1917–1943) у сучасних бібліографічних покажчиках змісту періодичних видань (2019)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2019, Вип. 51)Ukrainian English

Гришина Т.

Відображення розвитку українського письменства (1917–1943) у сучасних бібліографічних покажчиках змісту періодичних видань

Рубрика: Розділ II. Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу

Анотація: Здійснено аналіз книгознавчих бібліографічних покажчиків змісту вітчизняних періодичних видань, які видавалися упродовж 1917–1943 рр. в Україні та в еміграції. Висвітлено історію часописів, їх редакторський та авторський склад. Охарактеризовано тематичні розділи, які увійшли до складу бібліографічних видань та розкрито їх змістове наповнення. Позначено здобутки бібліографічних посібників та їх роль у дослідженні розвитку книжкової справи, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства в Україні.

Ключові слова: бібліографічний покажчик, бібліографія, бібліотекознавство, книгознавство, «Бібліологічні вісті», «Книгарь», «Книголюб», «Книжка», «Українська книга».Цитованість авторів публікації:
 • Гришина Т. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ)

Бібліографічний опис для цитування:
Гришина Т. Відображення розвитку українського письменства (1917–1943) у сучасних бібліографічних покажчиках змісту періодичних видань / Т. Гришина // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 51. - С. 290-308. doi: https://doi.org/10.15407/np.51.290


Бібліографія:

 1. Бібліологічні вісті (1923–1930) / уклад. Г. І. Ковальчук. Київ, 1996. 159 с.
 2. Гришина Т. Перший український бібліографічний часопис. Бібл. вісн. 2018. № 3. С. 41–42.
 3. Грузов М., Шудря М. «Книголюб» (Прага, 1927–1932 рр.) : покажч. змісту часопису / ред. О. Сидоренко. Київ, 1996. 34 с. (Серія: Бібліографічні покажчики).
 4. Грузов М., Шудря М. «Українська книга» (Львів, 1937–1939; Краків, 1942, 1943) : анот. покажч. змісту часопису. Київ : Маг, 1998. 38 с.
 5. Добко Т., Кончаковський А. Бібліограф, бібліофіл, лікар Михайло Грузов. Вісн. Кн. палати. 2009. № 4. С. 39–43.
 6. Ільницька Л., Хміль О. Журнал «Книгарь»: літопис українського письменства (1917–1920) : сист. покажч. змісту. Львів, 2016. 393 с.
 7. Ковальчук Г. Журнал УНІКу «Бібліологічні вісті». Бібл. вісн. 1997. № 2. С. 26–28.
 8. Когут С. Книжка (1921–1923): вісник українського книжкового руху : сист. покажч. змісту. Львів, 2003. 97 с.
 9. Плехова І. Д. Часопис «Українська книга» (1937–1943) у контексті становлення української книгознавчої періодики першої половини XX століття: автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. Київ, 2010. 19 с.
 10. Попова А. А. Периодические издания по библиографии 1917–1927 (материалы к указателю). Библиография : журн. теории, истории и практики библиогр. Москва, 1929. № 2/3. С. 109–138.
 11. Рибчинська Н. «Книжка» (1921–1923) : іст.-книгознавчий аспект. Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. Львів, 2000. Вип. 7/8. С. 121–135.
 12. Чорній В. В. Журнал «Книгарь» (1917–1920) як джерело до бібліографії української книги. Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. 1995. Вип. 3. С. 107–115.
 13. Чорній В. В. Діяльність українського товариства прихильників книги у Празі і журнал «Книголюб» (1927–1932). Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. 2000. Вип. 7/8. С. 173–180.