Головащук А. - Творчість М. В. Гоголя у бібліографічних посібниках кінця XIX – початку XX ст. (2019)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2019, Вип. 56)Ukrainian English

Головащук А.

Творчість М. В. Гоголя у бібліографічних посібниках кінця XIX – початку XX ст.

Рубрика: Розділ 3. Довідково-бІбліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу

Анотація: У статті проаналізовано бібліографічні посібники кінця ХІХ – початку ХХ ст., які висвітлюють життєвий і творчий спадок Миколи Васильовича Гоголя. Надаються відомості про визначних бібліографів-гоголезнавців, які досліджували творчість письменника, зокрема: С. Пономарьова, Я. Горожанського, П. Куліша, В. Шенрока та інших. Розкрито структуру й зміст видань та визначено їхню роль у забезпеченні інформаційного пошуку джерел гоголівської бібліографії.

Ключові слова: Микола Васильович Гоголь, біобібліографія, бібліографічні посібники, персональні покажчики, гоголівська бібліографія.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Головащук А. Творчість М. В. Гоголя у бібліографічних посібниках кінця XIX – початку XX ст. / А. Головащук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 56. - С. 345-355. doi: https://doi.org/10.15407/np.56.345


Бібліографія:

 1. Баскаков В. Н. Гоголевская библиография: традиции, современное состояние, перспективы. Советская библиография 1986. № 1. С. 78–79.
 2. Бертенсон С. Библиографический указатель литературы о Гоголе за 1900–1909 гг. СПб., 1910. 42 с.
 3. Бертенсон С. К библиографии материалов о Гоголе. СПб., 1912. 10 с.
 4. Библиографический указатель литературы о Ник. Вас. Гоголе. 1829–1882 / сост. Я. Горожанский. Москва, 1883. 45 с. (Прил. к журн. «Русская Мысль»).
 5. Заболотский П. А. Н. В. Гоголь в русской литературе : библиогр. обзор. Киев, 1901. 104 с.
 6. З Україною в серці: шляхи творчої долі Миколи Гоголя. До 200-річчя від дня народження : бібліогр. покажч. / Голов. упр. культури і мистецтв Київ. міськ. держ. адмін., Публ. б-ка ім. Лесі Українки, Від. довідк.-бібліогр. та інформ. роботи ; уклад. Л. П. Яременко, Т. В. Мамалига, А. М. Кравченко [та ін.]. Київ, 2009. 50 с.
 7. Памяти Гоголя : материалы для библиографии литературы о нем / собр. С. И. Пономарев. Киев: Типогр. С. В. Кульженко, 1882. 60 с.
 8. Поэт-христианин Н. В. Гоголь в русской литературе и искусстве (1829–1908) : библиогр. моногр. А. Лебедева. Вип. 1. Саратов, 1909. 241 с.
 9. Рулін П. П. О. Куліш як дослідник і критик М. В. Гоголя. Книгарь : часопис українського письменства. 1919. Число 22. С. 1441–1448.
 10. Стронська Н. Особливості методики бібліографування С. І. Пономарьова. Наук. праці Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського. 2011. Вип. 32. С. 407–411.
 11. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н. В. и его собственных / сост. В. Шенрок. Москва, 1886. 91 с.