Дуднік О. - Більшовицький терор і репресії в революційну добу: особливості відображення у бібліографічних посібниках (2019)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2019, Вип. 56)Ukrainian English

Дуднік О.

Більшовицький терор і репресії в революційну добу: особливості відображення у бібліографічних посібниках

Рубрика: Розділ 3. Довідково-бІбліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу

Анотація: У статті проаналізовано бібліографічні посібники про репресії і терор радянської доби на наявність матеріалів про більшовицький терор і репресії під час Української революції 1917–1921 рр. Висвітлено особливості представлення матеріалів з означеної тематики періоду визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр., специфіку структурної побудови та назви таких посібників.

Ключові слова: бібліографічні посібники, більшовицькі репресії і терор, визвольні змагання українського народу 1917–1921 рр.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Дуднік О. Більшовицький терор і репресії в революційну добу: особливості відображення у бібліографічних посібниках / О. Дуднік // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 56. - С. 391-403. doi: https://doi.org/10.15407/np.56.391


Бібліографія:

  1. Подкур Р. Доступ до документів радянських спецслужб: конфлікт «особистої інформації» і «наукового дослідження» Історія України: маловідомі імена, події, факти. 2011. 37. C. 31–44. URL : http://shron1.chtyvo.org.ua/Podkur_Roman/Dostup_do_dokumentiv_radianskykh_spetssluzhb.pdf).
  2. Політичні репресії в Україні (1917–1980 рр.) : бібліогр. покажч. / НАН України, Голов. ред. кол. наук.-документ. серії книг «Реабілітовані історією», Від. розробки архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; упоряд. С. Калитко [та ін.]. Київ ; Житомир : «Полісся», 2007. 455 с.
  3. Політичні репресії радянської доби в Україні: наук. допом. бібліогр. покажч. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна ; автор вступ. ст. Ю. І. Шаповал ; Держ. іст. б-ка України. Київ: Арістей, 2008. 684 с.
  4. Репресії в Україні (1917–1990 рр.) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України ; авт.-упоряд.: Є. К. Бабич, В. В. Патока. Київ : Смолоскип, 2007. 519 с.
  5. Репресії 20–30–40-х і початку 50-х років на Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Акад. наук. України, Ін-т історії України, Держ. іст. б-ка України, Всеукр. спілка краєзнавців ; Л. Ю. Ступак, М. А. Лукяненко, І. В. Бондаренко. Київ, 1992. 182 с.
  6. Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.) : анот. покажч. архів. кримін. справ «Основного» фонду архівів тимчас. зберігання регіон. органів СБУ / Служба безпеки України, НАН України, Ін-т історії України ; [упоряд.: В. М. Василенко та ін.]. Харків : Права людини, 2015. 231 с.