Добко Т. - Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища: підсумки наукового дослідження, Хемчян І. (2019)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2019, Вип. 56)Ukrainian English

Добко Т., Хемчян І.

Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища: підсумки наукового дослідження

Рубрика: Розділ 1. Розвиток діяльності наукових бібліотек: стандартизація та методичне забезпечення

Анотація: Висвітлено результати прикладного наукового дослідження «Науковометодичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища», яке проводив колектив науковців Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського упродовж 2017–2019 рр. Вперше здійснено комплексне дослідження форм і методів, науково-методичних засад розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища; досліджено тенденції розвитку провідних освітянських бібліотек із метою прискорення процесу трансформації їх у сучасні базові галузеві бібліотечно-інформаційні комплекси та забезпечення інтеграції ресурсів бібліотек у світовий інформаційний простір; здійснено узагальнення та розповсюдження кращого досвіду інформаційної діяльності бібліотек освітянської галузі. Дослідження засвідчило затребуваність підготовленої довідкової, науковопрактичної і методичної продукції для мережі освітянських бібліотек, необхідність оптимізації системи підвищення кваліфікації фахівців освітянських бібліотек із застосуванням сучасних інноваційних форм і методів, засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, науково-методичне забезпечення, освітня галузь, бібліотечна мережа освітянських бібліотек, освітянські бібліотеки, педагогічні бібліотеки, шкільні бібліотеки.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Добко Т. Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища: підсумки наукового дослідження / Т. Добко, І. Хемчян // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 56. - С. 90-110. doi: https://doi.org/10.15407/np.56.090


Бібліографія:

 1. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к закл. заг. серед., проф.-техн., вищої освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: А. І. Рубан, І. І. Хемчян ; наук. консультант Т. В. Добко ; бібліогр. ред. А. І. Рубан]. Київ, 2019. 500 с. (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 23). URL : http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/ Biblioteka-navchalnogo-zakladu_vyp.4.pdf.
 2. Гончаренко О. Науково-інформаційна діяльність провідних бібліотек освітянської галузі: тенденції, напрями, перспективи. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 51. C. 309–317.
 3. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: здобутки та перспективи (2015–2019) : [інформаційний довідник] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред. Л. Д. Березівська ; авт. кол.: Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська, С. М. Кравченко та ін.]. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 204 с. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/handbook_ DNPB_2015-2019.pdf.
 4. Добко Т. Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення. Бібліотечний вісник. 2018. № 2. С. 10–24.
 5. Добко Т. В. Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища. Інформаційне забезпечення сфери освіти України : звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 26 груд. 2017 р., Київ : тези]. Київ, 2018. С. 50–51. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Zbirnyk_2017_12_26.pdf.
 6. Добко Т. В. Організаційні і науково-методичні розробки із забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. Інформаційне забезпечення сфери освіти України: звітна науково-практична конференція ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 27 грудня 2018 р., Київ: тези. Київ, 2018. С. 53–55. URL: http://dnpb.gov.ua/ wp-content/uploads/2019/01/abstracts_collection_2018.pdf
 7. Добко Т. В. Основні результати виконання наукової теми «Нау ково- методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища». Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського: звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 7 листоп. 2019 р., Київ : тези. Київ, 2019. С. 16–19. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_ collection_2019.pdf
 8. Довідник інструктивних матеріалів для освітянських бібліотек МОН України та НАПН України (2017–2019 рр.) / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар]. Київ, 2019. 95 c. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/ uploads/2019/06/Reference_book_of_instructive_2019.pdf.
 9. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Біла Л. О., Хемчян І. І. ; наук. ред. Хемчян І. І. ; відп. за вип. Біла Л. О.]. Київ, 2017. 103 с. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/directory_2017.pdf.
 10. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян; наук. ред. і відп. за вип. І. І. Хемчян]. Київ, 2018. 119 c. URL: http://dnpb. gov.ua/wpcontent/uploads/2015/12/directory_2018.pdf.
 11. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук.ред. і відп. за вип. І. І. Хемчян]. Київ, 2019. 129 c. URL: http://dnpb. gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/directory_2019.pdf ;http://lib.iitta.gov. ua/715237/2/directory_2019.pdf.
 12. Коваленко С. Г. Кооперативное сотрудничество в сети библиотек системы образования Украины. INFOLIB: информ.-библ. вестн. Нац. б-ки Узбекистана им. Алишера Навои. Ташкент. 2018. № 2. С. 46–49.
 13. Лобановська І. Г. Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації : практ. посіб. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2019. 104 с. (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 20). URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Systematyzacia-UDC.pdf.
 14. Лобановська І. Г. Упровадження Універсальної десяткової класи- фікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та про фесійно-технічної освіти : метод. рек. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2018. 63 с. (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 17) (Шкільна бібліотека плюс ; № 15/16 (363/364), серпень). URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Uprov_metod_rec.pdf.
 15. Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій : метод. рек. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Глазунова С. М., Ніколаєнко Я. М., Сошинська Я. Є. ; наук. ред.: Добко Т. В., Пономаренко Л. О.]. Київ, 2019. 74 с. (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 22) URL : http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/ Educational_Library_in_the_Socio-Cultural_Communications_2019.pdf.
 16. Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : метод. рек. / [авт.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, Т. В. Добко, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2017. 103 c. (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 16). URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/patriotic_education_ met hod_recommend_2017.pdf.
 17. Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг діяльності : довідник статистичний / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: В.П. Здановська, І. І. Хемчян ; наук. ред. Т. В. Добко]. Київ, 2017. 102 с. URL: http://dnpb.gov. ua/wp-content/uploads/2015/12/Stat_zbirnyk_2017.pdf.
 18. Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг діяльності : довідник статистичний / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян; наук. ред. Т. В. Добко]. Київ, 2019. 141 с. URL: http://dnpb.gov. ua/wp-content/uploads/2019/06/Stat_zbirnyk_2019.pdf.
 19. Рекомендації щодо проведення в 2018 році Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек: дод. до листа ІМЗО від 07.09.2015 № 2.1/10–38 / М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти», Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, А. І. Рубан]. Шкільна бібліотека плюс. 2018. Верес. (№ 17/18). С. 4–10.
 20. Рекомендації щодо проведення в 2019 році Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек: дод. до листа ІМЗО від 20.08.2019 № 22. 1/10-2855 / М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти», Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Хемчян І. І., Рубан А. І.] // Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2019. 20 с. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Monthly_ School_Libraries-2019.pdf.
 21. Рубан А. І. Видавнича діяльність університетських книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2019. Т. 24, вип. 1. С. 172–186.
 22. Рубан А. Науково-методична робота книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України в дзеркалі видавничої діяльності. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 51. С. 318–335.
 23. Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт. кол.: Л. М. Бондар, Н. В. Вараксіна, С. М. Глазунова, Н. Д. Грудініна, Т. В. Добко та ін. ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Ло бановська, І. І. Хемчян] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2019. 359 с. (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»; вип. 21). URL: http://dnpb. gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/Modern_school_library_2019.pdf.
 24. Хемчян І. І. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві». Бібліотечний вісник. 2018. № 4. С. 51–52.
 25. Хемчян І. І. Из опыта работы Государственной научнопе дагогической библиотеки Украины имени В. А. Сухомлинского по научно-методическому обеспечению деятельности библиотек системы образования. Бібліятэчны веснік : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Мінск, 2019. Вып. 11. С. 144–149.
 26. Хемчян И. И. Роль научно-методического обеспечения в со- вершенствовании деятельности сети библиотек системы образ ов ания. INFOLIB: Информ.-библ. вестн. Нац. б-ки Узбек истана им. Алишера Навои. 2019. № 3. С. 29–33. URL: https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/ userfiles/files/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20 %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%20%E2%84%96%203%20-%202019.pdf.