Національна академія наук України

Збірник наукових статей «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» [Naukovì pracì Nacìonalʹnoï bìblìoteki Ukraïni ìmenì V.Ì. Vernadsʹkogo] започаткований 1998 р. Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ) та Асоціацією бібліотек України до 80-річчя НБУВ.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України в галузях «Історичні науки» (наказ МОН України від 07.10.2015 р. № 1021) та «Соціальні комунікації» (наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

Головний редактор – доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Тетяна Василівна Добко. Видання виходить українською, російською та англійською мовами.

Збірник наукових праць висвітлює роль бібліотек як сучасних інформаційно-комунікаційних центрів у розвитку науки, культури, соціальних комунікацій; розвиток діяльності бібліотечних структур, спрямованої на забезпечення інформаційного супроводу процесу суспільних трансформацій та просування на інформаційний ринок бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту; особливості продукування наукової інформації; особливості функціонування соціальних інформаційних комунікацій у контексті розвитку інформаційного простору в умовах глобалізації; питання формування й безпеки національного інформаційного простору та участі бібліотек у цьому процесі; актуальні питання оптимізації та підвищення ефективності бібліотек в умовах поширення електронних технологій, напрацюванням інноваційних методик використання інформаційних ресурсів; специфіку і нові можливості комунікації бібліотек, пов’язані з використанням інструментарію соціальних медіа та ін.

Серед авторів публікацій – фахівці НБУВ, інших бібліотек, інформаційних центрів, наукових установ України та зарубіжних країн, викладачі, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.